საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

მარინა მოზაიძე
დაბადების წელი: 1975 May 04
თანამდებობა: მენეჯერი (საელჩოებსა და საკონსულოებთან ურთიერთობა)
სტილი: ბერძნულ-რომაული,თავისუფალი
ინფო: