საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ნათია ჩინჩალაძე
დაბადების წელი: 1985 November 26
თანამდებობა: მენეჯერი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, კანცელარიის უფროსი
სტილი: ბერძნულ-რომაული
ინფო: