საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ნაირა გამჯაშვილი
დაბადების წელი: 1985 March 23
თანამდებობა: მთავარი ბუღალტრის თანაშემწე
სტილი: ბერძნულ-რომაული,თავისუფალი
ინფო: