საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

მაია საღარაძე
დაბადების წელი: 1964 October 26
თანამდებობა: მთავარი ბუღალტერი
სტილი: ბერძნულ-რომაული,თავისუფალი
ინფო: