საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ზურაბ ხარებავა
დაბადების წელი: 1988 September 04
თანამდებობა: პრეზიდიუმის წევრი
რეგიონი: თბილისი
ინფო: