საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

დავით დუგლაძე
დაბადების წელი: 1977 August 27
თანამდებობა: პრეზიდიუმის წევრი
რეგიონი: თბილისი
ინფო: