საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ანზორ ჩუბინიძე
დაბადების წელი: 1971 March 08
თანამდებობა: პრეზიდიუმის წევრი
რეგიონი: თბილისი
ინფო: