საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

თამაზ კონჭოშვილი
დაბადების წელი: 1949 March 01
თანამდებობა: პრეზიდიუმის წევრი
რეგიონი: თბილისი
ინფო:

სსრკ–ს სპორტის ოსტატი, საქართველოს ჩემპიონი