საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ვასილ ქარსელაძე
დაბადების წელი: 1965 November 11
თანამდებობა: პრეზიდიუმის წევრი
რეგიონი: თბილისი
ინფო:

ფედერაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი