საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

გიორგი ლომიძე
დაბადების წელი: 1970 November 21
თანამდებობა: გენერალური მდივანი
რეგიონი: თბილისი
ინფო:

ჭიდაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი