საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ივანე ნიკოლაძე
დაბადების წელი: 1967 December 11
თანამდებობა: პრეზიდიუმის წევრი
რეგიონი: თბილისი
ინფო:

სსრკ–სა და საქართველოს  დამსახურებული მწვრთნელი