საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ედნარ ლომანაძე
დაბადების წელი: 1971 March 22
სტილი: მესამე კატეგორია
რეგიონი: აჭარა
ინფო: