საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

მალხაზ ჯორბენაძე
დაბადების წელი: 1978 February 26
სტილი: პირველი კატეგორია
რეგიონი: თბილისი
ინფო: