საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ზაზა ჯიბლაძე
დაბადების წელი: 1966 February 04
სტილი: პირველი კატეგორია
რეგიონი: აჭარა
ინფო: