საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

გია კოტიშაძე
დაბადების წელი: 1966 August 05
სტილი: მესამე კატეგორია
რეგიონი: თბილისი
ინფო: