საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

გურამ აბაშიძე
დაბადების წელი: 1971 April 18
სტილი: ეროვნული
რეგიონი: გურია
ინფო:

ოზურგეთი