საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ზაზა ლოლაძე
დაბადების წელი: 1969 September 13
სტილი: ეროვნული
რეგიონი: იმერეთი
ინფო:

ქუთაისი