საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ელგუჯა მარუაშვილი
დაბადების წელი: 1954 March 07
სტილი: ეროვნული
რეგიონი: იმერეთი
ინფო:

ქუთაისი