საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ამირან სვანიძე
დაბადების წელი: 1969 July 02
სტილი: ეროვნული
რეგიონი: თბილისი
ინფო: