საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

პარმენ გოგბერაშვილი
დაბადების წელი: 1963 February 01
სტილი: ეროვნული
რეგიონი: თბილისი
ინფო: