საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ვლადიმერ ვალიშვილი
დაბადების წელი: 1948 August 01
სტილი: ეროვნული
რეგიონი: თბილისი
ინფო: