საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ელგუჯა ქობესაშვილი
დაბადების წელი: 1962 September 13
სტილი: ეროვნული
რეგიონი: თბილისი
ინფო: