საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

გელა გელაშვილი
დაბადების წელი: 1974 January 01
სტილი: მესამე კატეგორია
რეგიონი: იმერეთი
ინფო:

ხაშური