საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

რუსლან დარსანია
დაბადების წელი: 1974 July 30
სტილი: მესამე კატეგორია
რეგიონი: სამეგრელო–ზემო სვანეთი
ინფო:

ზუგდიდი