საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ელბერდ გავაშელიშვილი
დაბადების წელი: 1982 November 08
სტილი: მესამე კატეგორია
რეგიონი: თბილისი
ინფო: