საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

მიხეილ გრძელიძე
დაბადების წელი: 1982 September 14
სტილი: მესამე კატეგორია
რეგიონი: იმერეთი
ინფო:

ქუთაისი