საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ფედერაციის პრეზიდიუმის სხდომა 13 ნოემბერს ჩატარდება
10:39 | November 01 2016

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდიუმის სხდომის დღის წესრიგი: 13:00 საათი

 

​1. ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში ფედერაციის საქმიანობასთან დაკავშირებით განვლილი საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში;

(მომხსენებელი:  ფედერაციის პრეზიდენტი  მანუჩარ   კვირკელია); 

 

2. მწვრთნელების წარდგენა საპატიო წოდებების მინიჭებისათვის; (მომხსენებელი:  ფედერაციის ვიცე–პრეზიდენტი  თემო ყაზარაშვილი ) 

 

3. საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის წესდებაში ცვლილებების/დამატებების შეტანა „სპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით;                                                              (მომხსენებელი:      ფედერაციის იურისტი თამაზ მელქაძე);

 

4. ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნების ჩატარების დროისა  და ადგილის შესახებ და ყრილობის მოსამზადებლად სამუშაო ჯგუფის შექმნა;

(მომხსენებელი:  ფედერაციის პრეზიდენტი  მანუჩარ   კვირკელია); 

 

პრეზიდიუმის სხდომა მოწვეულია და ჩატარდება 2016 წლის 13 ნოემბერს, კვირას 13 საათზე საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის ოფისში: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი 49ა.