საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ევროპის ჩემპიონატი სმენადაქვეითებულთა შორის
GR,FS

თბილისი, საქართველო


2015 October 10 - 2015 October 17დეტალურად შეჯიბრების შესახებ