საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ვ. ბლაგიძე და მ. კვირკველია
GR

ოზურგეთი, საქართველო


2017 October 20 - 2017 October 22