საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

შ. მაისურაძე და გ. სხირტლაძე
FS

ონი, საქართველო


2017 November 04 - 2017 November 06