საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ზ. შეყილაძე და მ. დოხტურიშვილი
FS

ქუთაისი, საქართველო


2017 November 24 - 2017 November 26