საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ევროპის ჩემპიონატი
GR,FS,FW

სომბათეი, უნგრეთი


2017 March 28 - 2017 April 02