საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ლ. ქავთარაძე და შ. ბერძენიშვილი
GR

თერჯოლა, საქართველო


2016 November 24 - 2016 November 25