საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ვ. ჩოჩიშვილი და ნ. ხვედელიძე
GR

ხაშური, საქართველო


2016 April 28 - 2016 April 30