საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ვახტანგ ბლაგიძე
GR

ოზურგეთი, საქართველო


2016 November 13 - 2016 November 15