საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია NATIONAL WRESTLING FEDERATION OF GEORGIA

ზ. შეყილაძის და მ. დოხტურიშვილი
FS

ქუთაისი, საქართველო


2016 October 25 - 2016 October 28